Že se Zibohlavy konečně dočkají kanalizace, není v tuto chvíli žádnou novinkou. Za dobrou zprávu lze však určitě považovat, že město Kolín uspělo s novou žádostí o dotaci, která výrazně převyšuje původní, již přislíbenou dotaci, která činila cca 8 mil. Kč. Nově by tak město mělo získat cca 19 mil. Kč, tedy o 11 mil. Kč více. Původní dotace pak pochopitelně čerpána nebude. Projektantská cena na výstavbu kanalizace se pohybuje kolem částky 28 mil. Kč (bez DPH)

"My už jsme v mezidobí, kdy jsme získali první dotaci, realizovali výběrové řízení. Pozitivní informace tedy je, že bychom v dohledné době mohli začít se stavbou kanalizace v Zibohlavech. Až bude dokončena, vybuduje se přivaděč a Zibohlavy budou konečně kompletně odkanalizovány," uvedl starosta Michael Kašpar.

Stavební práce by měly trvat přibližně 65 týdnů. Kanalizace ze Zibohlav splašky požene přes přivaděč do obce Radovesnice, poté postoupí přes radovesnický řad a přivaděč do Štítar, kde se napojí na přečerpávací stanici a odtud finálně zamíří do čistírny odpadních vod.