V polovině srpna uplynul první rok udržitelnosti projektu „Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín, a.s.“, jehož cílem bylo pořídit novou, nebo obnovit  zastaralou zdravotnickou techniku a přístrojové vybavení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s. V rámci dvou vedených etap (první byla ukončena k 31.12.2018 a druhá k 30.6.2019) došlo k zakoupení 264 kusů zdravotnické techniky a přístrojového vybavení pro vybrané obory a metody návazné péče. Konkrétně se jednalo o vybavení pro Endoskopické centrum, nové zobrazovací metody, vybavení pro operativu, sterilizaci, rehabilitaci, pro operační sály a intenzivní péči a pro mikrobiologické oddělení. Celkové náklady projektu činily 95 mil. Kč (včetně DPH)., přičemž 85% celkových způsobilých výdajů připutovalo z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.