Vedení města Kolína plánuje rekonstrukci interiéru smuteční obřadní síně na kolínském hřbitově. Finanční prostředky na investici ve výši cca 10 milionů korun byly v rámci I. rozpočtového opatření na rok 2021 schváleny na včerejším (25. ledna) zasedání zastupitelstva města Kolína. Smuteční síň ve stylu sorely postavená v letech 1957 – 1958 (architekt Ing. Karel Polívka) doposud žádnou zásadní úpravou neprošla. Nyní ji čeká kompletní obnova vnitřních prostor včetně ozvučení a světel.

„Projekt máme připravený zhruba dva roky - má stavební povolení, je schválený a prokonzultovaný s památkáři. Práce odhadujeme na přibližně šest měsíců, přičemž začít bychom mohli - pokud se podaří vysoutěžit zhotovitele - v letních měsících. Myslím si, že by to mohlo vypadat velice zajímavě a hezky,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Po dobu rekonstrukce bude obřadní síň uzavřena – alternativní prostory pro konání obřadu město v tuto chvíli vyjednává. Obřady na rozptylové loučce zůstanou nedotčeny.

Stavba je navržena na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, zatím však na seznamu není.