Kolínští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku města č. 09/2019, o místním poplatku z pobytu, reagující na legislativní změnu platnou od 1. ledna 2020. Začátkem listopadu (6. 11. 2019) totiž vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která mj. s sebou přináší zrušení ubytovacího poplatku pro ubytovací kapacity, které poskytují ubytování déle jak 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Jednoduše řečeno, z povinnosti hradit poplatek obci jsou od 1. 1.  2020 osvobozeny všechny ubytovny. Pro město Kolín to znamená finanční výpadek ve výši až jednoho milionu korun. Starosta Michael Kašpar s legislativní změnou nesouhlasí a bude usilovat o novelu zákona. „Budu k tomu žádat i vysvětlení od paní ministryně Schillerové, protože to je v její gesci. Jak jsem zjišťoval, tak někteří poslanci i Svaz měst a obcí měli k dané věci stejné připomínky, jako máme my a bylo jim před 2,5 lety řečeno, že se to nějak vyřeší a nevyřešilo se to,“ uvedl starosta. Jako největší problém vnímá zejména fakt, že osvobozením od poplatku v praxi s vysokou pravděpodobností nedojde ke slevě na ubytování, a tak peníze zůstanou ubytovnám „na přilepšenou“ a město přijde o nemalou částku do rozpočtu.