Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEUlink
14.02.18.02.
Tento typ tábora přivítají především zaměstnaní rodiče, kteří se nemohou o prázdninách svým dětem zcela věnovat. Všichni malí účastníci zde prožijí týden plný tvořivosti, poučení a zábavy. Nnabízíme smysluplný program koncipovaný na metodě prožitkového učení plný her a interaktivní činnosti, jehož cílem je otevřít malým návštěvníkům naše muzeum a zábavnou formou jim přiblížit jeho činnost. Důraz je kladen na netradiční didaktické metody, způsob prezentace ve srozumitelné rovině a přitažlivé zpracování, podstatné je zapojení více smyslů, vlastní obrazotvornosti a získávání emocionální zkušenosti. Zaručujeme odborný dohled s profesionálními lektory.
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.