Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Neuvěřitelné příběhy neuvěřitelné doby - zážitková letní školalink
14.08.18.08.
Zveme zájemce o moderní dějiny na LETNÍ ŠKOLU. Akce bude probíhat od pondělí do pátku, vždy od 8 do 15 hodin. Je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol, studentům středních škol a navazujících ročníkům gymnázií. Témata: tři odboje v československých dějinách - legie a legionáři, Tři králové a další odbojové skupiny, rodina Mašínů v soukolí dějin
Co nás čeká: besedy s odborníky, tematické výlety, zážitkové programy, práce s prameny a filmem, badatelské aktivity, podnětné prostředí pro diskuse a další.
Cena: 3 200 Kč
Objednávky přijímáme do 10. července nebo do naplnění kapacity Letní školy.
Kontakt: bohackova@muzeumkolin.cz, mob. 702 007 638
Přihláška ke stažení http://www.muzeumdetem.cz/letni-skola/prihlaska/
registrace mikročipů
.