Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

MICHAL MATZENAUER / Písmo - znaky /obrazy, kresby link
17.05.22.09.
Michal Matzenauer se narodil 20.11.1947 v Praze. Od dětství se věnoval kresbě a malovat začal ve 14ti letech. V letech 1968 - 69 vystřídal řadu zaměstnání a toulal se se skupinou amerických a evropských hippies po Evropě. V roce 1977 podepsal CHARTU 77 a v roce 1979 se stal členem VONSu. Oficielně, jako mnoha jiným, mu bylo znemožněno vystavovat a publikovat. Po roce 1989 vydal několik básnických sbírek, uskutečnil celou řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha skupinových výstav u nás i v zahraničí. Tvorba Michala Matzenauera je mnohovrstevnatá. Vždy je ale v jeho obrazech a kresbách vidět důraz na básnickou atmosféru. V různých obdobích jeho tvorby se mu rovněž objevuje buď jako součást obrazů, nebo přímo jako námět, písmo. Toto písmo je někdy čitelné, i když je zároveň dosti zašifrované, jindy ale nejde vůbec o čitelnost, ale jen o symbol nebo znak - náznak. V těchto obrazech se Matzenauer naprosto odklání od lettrismu nebo jiných v Evropě známých postupech v použití písma, jako obrazového vyjádření. Blíží se meditačním postupům zobrazení, které jsou známé a běžné v některých východních kulturách, nebo které používají někteří arabští mistři. Přesto je jeho snahou zůstat kompozičně i kresebně v evropském cítění i myšlení. Na naší výstavě jsou prezentovány obrazy a kresby z posledních let, které jeho práci dokumentují v dosti širokém spektru.
Studio Pod točnou
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.