Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

JOLANA HAVELKOVÁ . MOŽNOSTI PAMĚTI . fotografie link
19.04.24.06.
HAVELKOVÁ, Jolana (*1966, Kolín), fotografka, pedagožka a kurátorka, po absolvování kolínského gymnázia (1981-1985) studovala fotografii na Institutu tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (1993, BcA., 1999, MgA.). Pro svoji práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje konceptuální, experimentální, mail-art a site specific projekty. Zabývá se rovněž sociálně-uměleckými akcemi a participativní uměleckou praxí. - Mezi lety 1993–2009 byla organizátorkou a kurátorkou fotografického festivalu Funkeho Kolín. Od roku 2018 připravuje výstavy pro Galerii Klatovy / Klenová. Jako pedagožka působila na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V současné době vyučuje na SŠD v Lysé nad Labem, vede dílny a workshopy, převážně zaměřené na fotografii.

pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.