Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

TVÁŘE DÁVNÉHO KOUŘIMSKAlink
06.04.29.10.
Výstava Tváře dávného Kouřimska vás zavede do období raného středověku, kdy se moc, bohatství, síla a prestiž kouřimských vládců mohla měřit s kýmkoliv – i s pražskými Přemyslovci. Poznejte počátky významu zdejšího regionu, i to, co následovalo po pádu Staré Kouřimi. Název výstavy odkazuje na hlavní exponát, tzv. Kouřimský idol, nejstarší středověké sochařské dílo objevené v Čechách. Jeho deset tajemných tváří i na vás pohlédne přes propast věků jako němí svědkové slavné epochy dávného Kouřimska.
registrace mikročipů
.