Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Umění gotiky a renesance ze sbírek Regionálního muzea v Kolínělink
24.03.21.08.
Výstava představuje výběr středověkých a raně novověkých památek ze 13.–16. století, uložených ve sbírkách Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček Muzea Kouřimska v Kouřimi a Podlipanského muzea v Českém Brodě. Z více než tří desítek exponátů je třeba zmínit zejména soubor gotických a renesančních architektonických článků z historických staveb v Kouřimi, Kolíně, Českém Brodě, Zásmukách a Klášterní Skalici, nově získanou unikátní gotickou sochu Madony, nedávno restaurovaný renesanční korpus Ukřižovaného Krista ze zámecké kaple v Kolíně, nebo zlomky renesanční epitafní archy Šimona Šilhánka z Choustníka, pocházející z kolínského kostela Všech svatých. Vystaven je také soubor dobových uměleckořemeslných prací včetně renesančních zlacených nádob z tak zvaného Krychnovského pokladu.


pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.