V letním období počet lidí „na ulici“ přibývá. Většina z nich je bezproblémová, někteří však veřejnost pobuřují nevhodnými výkřiky, požíváním alkoholu či somrováním. Situaci pak řeší policie či bezpečnostní agentury. „Problematiku bezdomovectví jsme řešili na posledním zasedání města Kolína jak s městskou policií, tak se státní policií a obě složky zasahují. Městská policie zde eviduje přibližně 40 lidí bez domova, přičemž zhruba 80% je jich bezproblémových,“ uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že shlukování lidí bez domova v ulicích je obdobné rovněž v sousedních městech, jak uvádí sami okolní starostové. Pokud by lidé na ulici potřebovali pomoc, můžete je odkázat například na sociální pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Kolíně.