Zastupitelstvo města Kolína schválilo dotaci ve výši 320 000 korun pro LTC Kolín - Tenis club na vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci letní budovy. LTC Kolín plánuje navýšení současného zázemí na Zálabí o jedno patro. „V nástavbě by měly vzniknout prostory pro klub a také ubytovací kapacita pro případ konání sportovního soustředění,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Na základě projektové dokumentace bude moci tenisový klub dále požádat o dotaci na výstavbu prostřednictvím Národní sportovní agentury. „Samostatná výstavba je odhadována, dle předložené dokumentace, na 6 až 7 milionů korun. Budou-li v žádosti o dotaci úspěšní, mohou získat až 70% nákladů,“ doplnil starosta.

Na vytvoření projektové dokumentace město rovněž přispělo například fotbalistům ze Štítar či kolínským atletům.