Rada města Kolína schválila navýšení nájemného v městských bytových i nebytových prostorách o inflaci, tedy o 2,8 %. „Rada města Kolína schválila jak navýšení nájemného o 13%, tak i pravidelné navyšování o inflaci už před rokem, takže nejde vyloženě o novinku,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Město má k dispozici celkem 1828 bytů, z toho 851 bytů je dle nařízení vlády určeno přednostně pro zaměstnance TPCA. „Ze stávajících 851 bytů je 260 obýváno standardními městskými nájemníky, ale za stejných podmínek, jaké mají zaměstnanci TPCA,“ upřesnil místostarosta. V předmětných bytech se dle nařízení vlády nesmí s výší nájemného hýbat až do roku 2025, což má neblahý vliv na bytový fond. „Byty stárnou a zvyšují se samozřejmě nutnosti oprav. Primárně chceme vyřešit nařízení vlády, abychom mohli nájemné v bytech TPCA deregulovat. Intenzivně o tom jednáme a nabízí se dvě varianty řešení, ale cesta ještě není jasná, takže ji nemohu sdělit. Čekáme, až nám dá Ministerstvo pro místní rozvoj vědět, pro jakou cestu se jejich právníci rozhodli,“ uvedl starosta Michael Kašpar. V klasických městských bytech činí nájemné u nově uzavíraných smluv 72 Kč/m2.