Vedení města Kolína chystá výstavu všech 37 návrhů pro architektonicko - výtvarnou soutěž na téma "Umělecké dílo pro kopec Vinice". Pokud to umožní bezpečností situace v ČR, výstava je plánována na pondělí 30. března v Podnikatelském inkubátoru CEROP v areálu bývalého zámeckého pivovaru. „Některé návrhy byly až bizardní, to k tomu ale, myslím si, patří,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Vítězným návrhem se stala stromová kaple od Ing. arch. Františka Nováka z Kostelce na Hané – ten ke svému dílu uvádí: „Volné otevřené prostranství narušuje nová hmota, jakýsi ostrov skrývající nečekaná překvapení, vyvýšené místo na vrcholu kopce jako pokračování cesty vzhůru. Stromová kaple ukrytá na kopci může být vnímána jako symbolický vrchol plánované křížové cesty, jako místo k meditaci - jen ty, vítr v korunách stromů, ticho a tvoje vnitřní já. Dva odlišné světy, dvě atmosféry, jedno místo, jeden kopec.“ Do hlasování tentokrát nebyla zapojena veřejnost, neboť vyhlášená architektonická soutěž byla řízena řádem České komory architektů, kde jsou jasně specifikovány požadavky na hodnotící porotu.