Rada města Kolína schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka". Jak jsme vás již informovali, město kolín získalo dotaci na výstavbu nového pavilonu z Integrovaného regionálního operačního programu. Projektantská cena je 16.500.000 Kč (souteží by se však mohla ještě snížit) a cca 14.000.000 Kč by mělo být hrazeno dotačně. "Zatím všechno vychází dobře, takže myslím, že na podzim by se mohlo začít stavět a na jaře by mohlo být hotovo," řekl místostarosta Michael Kašpar. Připoměňme jen, že do nového pavilonu o kapacitě 56 míst se přesune všech 42 dětí z odloučeného pracoviště školky v objektu jeslí ve Štítného ulici, ale faktická kapacita školky bude navýšena o dalších 14 míst. V uvolněných prostorech v budově jeslí bude následně vybudováno další zařízení pro péči o děti do tří let věku.