V pondělí 16. března projednalo vedení města Kolína v rámci Bezpečnostní rady ORP Kolín situaci kolem COVID – 19. Ve vzájemné spolupráci a v připravenosti k maximálnímu nasazení jsou všechny bezpečnostní složky - Policie ČR, Městská policie Kolín, Hasičský záchranný sbor, vedení Oblastní nemocnice Kolín, hygienická stanice a Zdravotnická záchranná služba. Město v reakci na vládní nařízení, týkající se nouzového stavu a omezení pohybu, zřídilo také LINKU POMOCI MĚSTA KOLÍNA. V provozu je od pondělí do neděle od 8:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 721 952 438. Pomoc je určena zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším potřebným občanům města Kolína zejména pro případ nákupu základních potravin, hygienických potřeb a drogistického zboží, dále k vyzvednutí a donášce léků či k zajištění další pomoci. Linku spadá do gesce druhého místostarosty Michala Najbrta. "Od úterý 17.3., kdy město Kolín zřídilo LINKU POMOCI, využilo těchto služeb více jak 50 klientů. Pro 15 z nich byl zajištěn nákup potravin a donáška léků. Ostatním byla poskytnuta požadovaná informace, případně jim byla nabídnuta jiná forma pomoci," uvádí na svém FB profilu starosta Michael Kašpar.