Město Kolín plánuje odkoupit do svého vlastnictví historicky významné domy č.p. 124 a č.p. 125 v ulici Na Hradbách. „Po zhruba dvouletém jednání se konečně podařilo schválit kupní smlouvu. Samozřejmě ještě budeme muset čekat na její podpis. Vlastníci už vyzváni k podpisu byli, a pokud smlouvu podepíšou, tak jsme připraveni ji podepsat i my,“ uvedl před něklika dny starosta Michael Kašpar. Oba domy se nachází v blízkosti židovské synagogy. „Ten první č. p. 124, který vidíte z průčelí ulice, byl tzv. Rabínský dům, kde žilo několik rabínů. Jako poslední tam žil až do roku 1953 pan rabín Richard Feder se svou rodinou. Zadní dům sloužil jako židovská radnice a dům pro služebnictvo,“ upřesnil starosta.

V Rabínském domě jsou zachovány ve funkčním stavu troje židovské rituální lázně - mikve. Nemovitosti ale nejsou v dobrém stavu a bude třeba je rekonstruovat – o finanční podporu město požádá prostřednictvím norských fondů. Celková kupní cena je dle slov starosty odhadována na přibližně šest milionů korun a do budoucna by se oba domy,  zdaří-li se odkup, měly přidat do prohlídkových okruhů Městského informační centra v Kolíně. Zejména prostory přízemí a unikátní lázně mikve. Vrchní podlaží, která nejsou významně historicky cenná, by naopak měla posloužit ke komerčním účelům – např. k pronájmu kanceláří.