Vedení města Kolína přistoupí k dalším úpravám prostoru kolem kolínského gymnázia. „Loni prošlo rekonstrukcí celé gymnázium – obnovou prošla fasáda včetně fresek, žlabů, okapů atd. Zbývají ještě dvě etapy – jedna by se měla uskutečnit v roce 2021, další až následující rok,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Plánovaná rekonstrukce zahrnuje zvelebení parku kolem sochy T.G. Masaryka. „Mělo by dojít k odvodnění celého gymnázia, protože to v současné době ani za posledních sto let odvodněno nebylo, dále ke kompletní rekonstrukci betonových ne úplně hezkých chodníků, k vysázení aleje přibližně třiceti stromů a k parkovým úpravám – instalace laviček, vysádba keřů atd.,“ upřesnil starosta.

Prostor před gymnáziem se tak pro kolemjdoucí či studenty promění v odpočinkovou zónu. A pokud to finance dovolí - v roce 2022 přijde na řadu rekonstrukce plotu, hřišť, doskočiště včetně různých chodníčku a pojezdových ploch.Předpokládané náklady, dle projektové dokumentace, činí cca 8 milionů korun.