Vedení města Kolína plánuje renovaci Památníku osvobození od Jana Vladimíra Hnízda z roku 1948, který je umístěn před budovou bývalé okresní vojenské správy (OVS) v Sokolské ulici. Obnova pietního místa by tak mohla být hrazena až z 50% z dotačního titulu Ministerstva obrany ČR. „Žádost o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pomníku předložíme zastupitelům na zasedání Zastupitelstva města Kolína. Jedná se o investici do 200 000 korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

„Památník tvoří vysoký bronzový reliéf se třemi figurami v životní velikosti, zasazený do dynamického architektonického rámce, stylově se odkazujícího k náhrobku Karla IV. v Chrámu sv. Víta v Praze (Kamil Roškot, 1935). Ženská postava zpodobňuje Vlast i Matku, svírajícího svého padlého syna, držícího stále zástavu, a mužská postava odhodlaného Bojovníka, který v jedné ruce drží sovětský samopal PPŠ-41 Špagin a v druhé ruce ukořistěnou německou pancéřovou pěst. Tento mimořádně zdařilý reliéf i jeho začlenění do prostoru vyjadřuje obvykle samostatně prezentované aspekty české válečné tragedie – smrt a utrpení, ale i vzdor, odboj a pomstu,“ popisuje kolínský archivář Jaroslav Pejša v publikaci Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína.