Počátkem letošního roku se kolínská radice prostřednictvím internetové ankety dotazovala občanů, jaký mají názor na používání pyrotechniky v obci. Hlasování o tom, zda petardy, rachejtle a dělobuchy v Kolíně omezit či nikoliv, probíhalo do konce února a vyjádřilo se přes 700  autentických hlasů. Česká republika disponuje zákonem o pyrotechnických výrobcích, ale nestanovuje žádná omezení při jejich používání, to lze upravit obecně závaznou vyhláškou. A ta bude i v Kolíně. Jaká omezení město zvažuje? „Obecně závazná vyhláška, která bude všechno upravovat, bude zastupitelstvu předložena pravděpodobně na zářijovém zasedání, možná později... nejpozději však do konce roku. Předně ještě musí být zkontrolována ministerstvem vnitra a my tento časový horizont neznáme. Představu však máme o září,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Jisté je, že k určitému omezení dojde – například úplný zákaz je předpokládán v místech, která vyžadují celoroční klid, jako je např. Domov pro seniory či nemocnice. V potaz jsou samozřejmě brány i výsledky ankety. „Občané si dle výstupu z dotazníků nepřejí používání pyrotechniky o svátcích a to bylo - pokud se nepletu - hlavně o Vánocích ve dnech  24., 25. a 26. prosince,“ doplnil starosta Michael Kašpar.