Kolínští radní předloží městským zastupitelům ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Židovské obci v Praze. Finanční prostředky, které město již řadu let formou dotace poskytuje, jsou určeny na ošetření zeleně na "starém" i na "novém" židovském hřbitově v Kolíně. "Jde o něco, co se stalo již tradicí a my to považujeme za nutné i proto, aby pro návštěvníky Kolína byly židovské hřbitovy v pořádku. Pokud náš sponzorský dar dáváme, vždycky se hřbitovy řádně upraví - poseká se zeleň, ořežou se stromy apod. Myslím, že je v zájmu nás všech, aby židovské hřbitovy vypadaly dobře, protože jde o jedno z nejcennějších dědictví, které tady máme," sdělil starosta Vít Rakušan.