Od pátku 2. dubna do neděle 4. dubna došlo k opravám silnic v ulicích Politických vězňů, Rorejcova, Zborovská, Funkeho, Cihlářská, Masarykova, Zličská, Veltrubská (křižovatka), Sadová (křižovatka), Sadová po ulici U Borku, Na Magistrále, U Jatek, křižovatka Orebitská u AG energie a oprava ulice Školská a Mostní (výtluk). Město i nadále přijímá podněty k opravám komunikací - můžete je podávat prostřednictvím emailu či telefonu kontaktní osobě, paní Markétě Divišové.

„Po zimě, která byla na středoevropské poměry dlouhá a krutá, začaly výraznější opravy silnic za použití technologie Turbo. Pokračovat by měly i v dalších týdnech. Máme vytipovaných dalších třicet až čtyřicet ulic. Práce probíhají za provozu, snažíme se komunikace nezavírat,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Technologie TURBO – jak blíže specifikuje město na svém webu -  je způsob běžné údržby vozovek spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Postup: nejprve se očistí poškozený povrch vozovky, následuje postřik očištěného povrchu vozovky asfaltovou emulzí, tlakové nanesení vrstvy kameniva a asfaltové emulze na předem postříknutý povrch vozovky, případné dodatečné tlakové nanesení suchého kameniva na opravované místo. Zaválcování, zaježdění kameniva, vyčištění komunikace od zbytků kameniva. To s patřičným časovým odstupem.