Rada města Kolína vybrala dodavatele na porevizní opravy požárních zařízení v objektech Odboru správy bytových a nebytových prostor. Odstranění závad požárně bezpečnostních zařízení provede firma PREPO-TEAM s.r.o z Liboměřic.

„Vysoutěžená cena této zakázky činí 960 000 bez DPH. Vítězná společnost PREPO-TEAM nám bude odstraňovat závady ve všech bytových domech v majetku města, které se týkají hydrantů, hasičských přístrojů a dalších závad vyplývajících ze soupisu,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Zakázka by měla být vyhotovena nejpozději do 30. června.