Rada města Kolína schválila výběrové řízení na nákup odtahového vozidla pro městskou policii. Do pátku 20. května 11 hodiny dopolední je možné podávat nabídky na podatelnu MěÚ Kolín. Předpokládaná cena činí 4 100 000 korun.

„Letos jsme do rozpočtového opatření vyčlenili finanční prostředky na nákup odtahového vozidla. Tak jako to mají některé městské policie v České republice, tak bychom chtěli i my vlastní odtahové vozidlo, abychom už nebyli závislí na žádných odtahových službách,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Záměru pořídit vlastní „odtahovku“ předcházelo vybudování odtahového parkoviště v ulici Na Přesypu na Zálabí – plocha je zprovozněna, zbývá už jen samotné vozidlo. Následně pak bude moci městská policie provádět odtahy po celých 24 hodin denně, což bezpochyby zefektivní celý proces odstraňování vozidel z nežádoucích míst.