V pondělí 24. června byla na zasedání Zastupitelstva města Kolína do funkce první místostarostky města Kolína zvolena Mgr. Iveta Mikšíková. V jakých záležitostech se na ni mohou kolínští občané obracet a jaké odbory bude mít ve své gesci? „Měla bych mít na starosti dva nově vznikající samostatné odbory, které se vyčlenily z odboru regionálního rozvoje a územního plánování - odbor investic a územního plánování a odbor správy městského majetku. Dále pak odbor školství a kultury a odbor marketingu a propagace. To jsou tři okruhy, na kterých jsme se domluvili a kterým bych se ráda věnovala,“ uvedla novopečená místostarostka. Do Kolína přišla z komerční sféry v oblasti stavebnictví, původem je pedagožka, a proto jsou jí všechny uvedené resorty, jak sama uvádí, blízké. „Odbory jsem si v tuto chvíli prošla, seznámila jsem se s kolegy úředníky a domluvila se s nimi na prohlídce terénu,“ dodala Iveta Mikšíková.