Od ledna roku 2020 pod Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně začne fungovat zcela nové oddělení správy městské zeleně. Jeho vznik odsouhlasila Rada města Kolína. Jak název napovídá, hlavní náplní oddělení bude zejména správa veškeré zeleně na veřejném prostranství, ale také její pasportizace či aktualizace dat, která jsou dostupná např. na portálu www.stromypodkontrolou.cz. „Oddělení správy městské zeleně Odboru životního prostředí a zemědělství by mělo primárně sloužit samosprávně, to znamená mělo by se starat o zeleň, stromy, kontrolu výsadeb, kontrolu smluvní práce spol. AVE Kolín s.r.o. atd. Nová pracovní síla k tomuto účelu vyhrazená na to bude mít dostatek času. Drtivá většina úkonů na Odboru životního prostředí v současnosti není samosprávná, ale vyplývá ze státní správy, takže u této pozice bychom chtěli aby byl opravdu kladen větší důraz na samosprávnou část,“ uvedl starosta města Michael Kašpar.