Vydatně poprchávalo, byla zima a foukalo. Přesto se žáčci z I.A. ze Základní školy Bezručova vydali v pátek 7. dubna na Spálenku sázet lipovou alej. Ponese jméno Námořnické stromořadí, protože celý školní rok se jejich třída věnuje hře na téma "námořníci". Navíc každá lípa dostala své jméno a svůj příběh, který jim děti vymyslely. S výsadbou stromů prvňáčkům samozřejmě pomáhali rodiče či spolužáci ze sedmých tříd. Akce vznikla z iniciativy I. základní školy Bezručova, za podpory města Kolína i několika soukromých sponzorů. "Sázení stromů by mělo u prvňáčků symbolizovat vstup do života a sepětí s přírodou. A vybrali jsme lípu, jako národní strom," uvedla ředitelka školy Zdenka Filipová. Podle místostarosty Michaela Kašpara, který nad akcí převzal záštitu, se začíná objevovat zájem o podobné akce i ze strany dalších škol. "Velmi nás to těší, ale na druhou stranu vyvstává problém, který řešíme s vedoucím Odboru životního prostředí panem Smutným, kde najít v Kolíně místo pro další stromy," pobavil Michael Kašpar přítomné při proslovu před stříháním pásky.