V rámci postupného rozvolňování přísných krizových pravidel v souvislosti s šířením COVID-19 bylo vládou povoleno opět využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství, a to k umožnění individuálního sportování. "V Kolíně proto byla již před víkendem zpřístupněna všechna venkovní hřiště. Hřiště, která jsou uzamykatelná (hřiště na Kmochově ostrově, Centrální dětské hřiště na sídlišti, hřiště v ul. V Břízách) zůstanou ještě uzavřena. Je nutné však stále dodržovat určitá pravidla: min. odstup dvou metrů od ostatních osob, společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti. Prosíme vás o dodržování stanovených podmínek. Děkujeme, že jste k sobě ohleduplní," uvedl na FB starosta Michael Kašpar.

Dále byly opět otevřeny (v provozní době jako před krizovým stavem) některé sběrné dvory, konkrétně v ulicích Mnichovická a Jateční. V ulici Na Svobodném bude před sběrným dvorem přistaven velkoobjemový kontejner. Další kontejner bude ve středu 15. dubna přistaven rovněž v ulici Školní v Sendražicích.