Městskou Linku pomoci, která funguje na telefonním čísle.: 721 952 438, lze využít i k pomoci s registrací na očkování proti onemocnění COVID – 19. Linka od začátku koronavirové pandemie reaguje na nejrůznější potřeby občanů – od poradenství až po praktickou pomoc s obstaráváním nákupů.

„V předešlých měsících loňském roku se drtivá většina hovorů týkala nákupů a požadavků na asistenci. Jakmile byl spuštěn systém registrace očkování, tak se linka překlopila do„help linky“ k otázkám týkajících se registrací,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Pro porovnání - podnětů k obstarání nákupů pracovníci obdrží přibližně 20 měsíčně. Dotazů spojených s registrací očkování přijde až 150 týdně. „Linka samozřejmě přijímá během všech měsíců i hovory, které vůbec s covidem nesouvisí. Obrací se na nás lidé, kteří mají problémy s dluhy, řeší potíže v péči o jiné osoby atp.,“ dodal Michal Najbrt.

Bližší informace naleznete zde.