Dříve než dojde k předání kolínského průtahu (silnice I/38) na základě darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Kolínem, musí současný vlastník komunikaci opravit. To s sebou přinese dopravní omezení. Rekonstrukcí by měly projít celkem čtyři úseky. „První oprava už probíhá na čtyřproudovce při výjezdu na Prahu v úseku ‚Pod Čubou‘. Dále je od 4. srpna do 19. listopadu 2020 naplánována oprava propustku v Havlíčkově ulici, těsně za železničním přejezdem ve směru ven z Kolína na Kutnou Horu. Jedná se o nejzásadnější uzavírku - úplnou. Třetím objektem je mostek na méně frekventované komunikaci ve slepé ulici na Šťáralce a poslední – oprava podchodu - proběhne v centru města pod čtyřproudovou Jaselskou,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Na rekonstrukci podchodu v Jaselské se zatím do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, a tak bude vedení města vyhlašovat nové výběrové řízení. Plánovaná úplná uzavírka silnice v Havlíčkově ulici neplatí pro zajíždějící autobusové linky MHD. „MHD bude do lokality Šťáralka zajíždět, protože uzavírka potrvá dlouho a v lokalitě je spousta firem i škola. Pro pěší bude k dispozici koridor z ulice Plynárenská ,“ doplnil místostarosta. Chodci budou moci na Šťáralku zavítat tzv. „myší dírou“, která vede z Plynárenské kolem kovošrotu až k Nebovidské ulici. K bezpečnějšímu pohybu město přispěje instalací přenosného osvětlení a zpevněním povrchu cesty.