Rada města Kolína schválila jmenování nové ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Kolín. Výběrové řízení ze čtyř přihlášených uchazečů vyhrála Mgr. Libuše Vodičková, na post ředitelky nastoupila k 1. lednu 2021.

„Paní Vodičková byla velmi dobře připravená a zdála se nám z přihlášených uchazečů jako nejlepší kandidát. Chtěl bych jí popřát, aby se jí v pozici ředitelky dařilo a aby knihovna, ale i informační centrum nadále vzkvétaly,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Nová ředitelka je dlouholetou pracovnicí knihovny a pracovala rovněž jako zástupkyně svého předchůdce Mgr. Pavla Kárníka. Pavel Kárník byl na podzim zvolen senátorem za volební obvod č. 42 (Kolín) jako nestraník za hnutí STAN.