Povodí Labe plánuje zřídit na Labi v Kolíně hned dvě přistávací mola pro loďky či menší osobní lodě. Jak uvedl místostarosta Michael Kašpar, celá záležitost se již řeší několik let, ale v současné době by se prý z vize měl již stávat skutečný záměr. První molo by mělo být umístěno pod Radimského mlýnem, druhé (menší) pak na Kmochově ostrově, a to místech, kde v minulosti býval provozován přívoz. "S Povodím Labe jsme již uzavřeli smlouvu o postupu při realizaci stavebních prací a o právu stavebně zasáhnout do některých městských pozemků," uvedl místostarosta, který se ovšem nedomnívá, že by Povodí Labe záměr realizovalo ještě v letošním roce.