Od prvního ledna 2021 lze do kontejnerů a popelnic na plast přihodit i drobný kovový odpad jako jsou plechovky, víčka od jogurtů apod. „Všechny drobné plechy se budou moct házet nejenom do velkých kontejnerů, ale i do žlutých popelnic, které mají lidé doma. Pro nás je to výhodné v tom, že nebudeme pro třídění drobných kovů přidávat žádné další popelnice ani kontejnery, přičemž bude zachováno stejné množství svozů - takže pro nás by to nemělo vytvářet žádné další náklady, naopak by to mělo pozitivně ovlivnit příjmovou stránku města,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Za to, že třídí odpad,  město dostane každoročně od společností EKO – KOM, a.s. a ASEKOL finanční odměnu. „Tříděný odpad v posledních letech přibývá. Před pěti lety jsme získali dva miliony korun, nyní jsme se dostali asi 3,5 milionů korun a v příštím roce počítáme zhruba se 4 miliony korun,“ upřesnil starosta.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Společnost EKO – KOM zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů - např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Bližší informace město zveřejnilo ve Zpravodaji a na svých webových stránkách.