Cena města Kolína je udělována jednou ročně jednotlivci, skupině lidí či spolku, jejichž dlouhodobé působení má pro město Kolín přínos a zaslouží si ocenění. V loňském roce přebral z rukou starosty ocenění kolínský patriot a fotograf pan Josef Čáslava.

Kdo si letos odnese cenu města Kolína za rok 2021, zatím ještě zůstává „ve hvězdách“.  Víte-li však o kandidátovi, který si ocenění zaslouží, můžete jej nominovat právě teď!

„Návrhy je možné podávat až do 31. ledna a budeme za ně samozřejmě rádi. Příslušný formulář pro nominaci je zveřejněn na webových stránkách města - musí obsahovat údaje o nominovaném, zdůvodnění nominace a i kontaktní údaje na navrhovatele,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Bližší info naleznete zde.