V prvním červencovém týdnu začala společnost PARECO s.r.o. s realizací kuličkové dráhy na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty. Dle smlouvy by kuličkové hřiště mělo být vyhotoveno do konce července. Zdá se však, že dojde k mírnému skluzu. „Výstavba kuličkových drah bude mít nepatrné zpoždění, ale ne vinou z naší strany. Společnost Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s r.o. v blízkosti opravovala parovod a vzhledem k tomu, že se oprava nestihla v termínu, který jsme požadovali, musí se celá zakázka prodloužit o měsíc,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Pozitivní zprávou však je, že na výstavbu kuličkového hřiště město ještě získalo finanční příspěvek ve výši cca 400 000 Kč od TPCA, což je více než polovina nákladů. Každopádně od září by již mělo být v provozu.