Od pondělí 4. ledna byla obnovena výuka „na jedničce“ - tedy v Základní škole Bezručova - pro děti rodičů pracujíích v Integrovaném záchranném systému. Docházka a odpolední družina je určena pro žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd rodičů, kteří nemohou plnit distanční výuku doma, protože mají rodiče nasazené v první linii.

„Chtěla bych jen upozornit, že to nejsou pouze děti záchranářů, ale že se k nám přihlásily také děti pedagogů a nepedagogů mateřských a základních škol. V tuto chvíli je tam asi třicet dětí s tím, že počet nově příchozích stále narůstá,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Škola funguje od půl sedmé ranní do páté hodiny odpolední.