Město Kolín využije příležitosti zažádat o finanční podporu formou dotace na vybudování kanalizačního řadu v Zibohlavech. Před samotným vybudováním zibohlavské kanalizace ještě v příštím roce vymění technologii v přečerpávací stanici ve Štítarech pro lepší tok kanalizačního odpadu do kolínské čistírny odpadních vod, což je zásadní nejen pro Zibohlavy, ale i pro Radovesnice. „Obec Radovesnice totiž už dotaci získala a začne stavět svoji kanalizaci. Výstavba nové kanalizace v Radovesnicích je pro nás zásadní, protože ze Zibohlav povede přivaděč do Radovesnic a z Radovesnic pak dále přes štítarskou čerpací stanici do Kolína. Jedná se o mnohem levnější a kratší variantu, než jakou nabízel původní - 10 až 15 let starý projekt, a to tažení dlouhého přivaděče ze Zibohlav přímo do Kolína,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar