Stejně jako v posledních dvou letech tak i letos - konkrétně v sobotu 7. dubna od 9 do 16 hodin - se v Kolíně uskuteční dobrovolnická úklidová akce s názvem Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. V dopoledních hodinách budou občanům zdarma na předem vytipovaných stanovištích v pevně stanovené časy vydávány pytle a rukavice na sběr odpadu. Během dne bude probíhat dobrovolný úklid prostor města a v odpoledních hodinách budou nasbírané pytle s odpady ze stejných míst odváženy. V rámci projektu budou občanům k dispozici i sběrná místa.

Seznam stanovišť včetně časů, kdy pracovníci společnosti AVE budou dobrovolníkům vydávat pytle, naleznete zde.