Tradiční příchod Tří králů, požehnání a tříkrálový příběh letos na Karlově náměstí v Kolíně neuvidíme ani neuslyšíme - nařízení vlády při PES 5 akci nedovoluje. Třem králům je však možné do kasičky přispět hned na několika sběrných místech či online formou. „Farní charita Kolín se ve dnech 1. – 24. ledna 2021 připojí k celostátní Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika. Naším záměrem je vybrat finanční prostředky na zakoupení automobilu, který bude především sloužit k zajištění a dostupnosti charitní pomoci v Kolíně a našem regionu,“ uvedl ředitel Farní charity Kolín Petr Zavřel.

Cílem sbírky je vybrat cca 150 000 korun k zakoupení ojetého kombiku. Finanční dar je možné zaslat přímo na účet 66008822/0800, v. symbol 77728002 nebo přispět prostřednictvím  on–line platební brány na webu www.trikralovasbirka.cz. Kasičky naleznete např. v nemocničních lékárnách či v budově Komunitní centra na Zálabí (u kostela sv. Víta).

„V nouzi se může ocitnout každý z nás, nehledě na příjmy či zázemí. Mysleme na ty, kterým se přihodí vážná nouze nebo potřebují pomoc. Pomáhejme v nouzi a podporujme lidi, aby se zvládli o sebe postarat vlastními silami. Současná situace je pro všechny velmi náročná, ale pevně věřím, že se z krize dostaneme mnohem silnější, než jsme byli,“ vzkázal všem podporovatelům Petr Zavřel a dodal: „Každá koruna pomáhá! Děkujeme za přízeň a do nového roku přejeme jen to dobré.“