Ve středu 17. února 2021 na tzv. Popeleční středu začíná u křesťanů postní doba, která zahrnuje čtyřicet dní před Zmrtvýchvstáním Páně. Toto období je přípravou na oslavu Velikonoc, cestou k rozjímání, obrácení srdce, pokání, zřeknutí se zla a projevem dobročinnosti. V Římskokatolické farnosti v Kolíně proběhne přede mší svatou svěcení popelu a během obřadu udělení popelce  -znamení kříže - věřícím na čelo. „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání.

V tento čas můžeme ubrat ze svých potřeb ve prospěch druhých a našetřenou částku věnovat například charitě.

„Chceme podpořit naší farní charitu v službě potřebným prostřednictvím sbírky trvanlivých potravin a hygienických prostředků a to přímo v našich kostelích (Nejsv. Trojice, sv. Bartoloměj) kde zřídíme místa pro potravinovou pomoc. Kdo by chtěl pomoci finančně, může si vzít papírovou kasičku a do ní odkládat ušetřené prostředky a na konci postní doby je přinést do kostela. Sbírku potravin a hygieny i finanční prostředky odevzdáme naší farní charitě pro službu potřebným v Kolíně a okolí. K postu a almužně přidejme intenzivní modlitbu. Intenzívnější modlitbu můžeme posilnit tak, že jednou v týdnu, kromě neděle, půjdeme na mši svatou anebo na křížovou cestu,“ uvedl farář Ján Halama.

Postní doba je ideální k vnitřnímu ztišení, hledání či obnovení vztahu s Bohem a životnímu bilancování a také výzvou k omezení našich osobních nešvarů jako je např. mnoho času stráveného na sociálních sítích, pojídání sladkostí, utrácení peněz aj.