S novým rokem přišla opět povinnost zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu. I když bylo původně oznámeno, že platby bude možé uskutečnit nejpozději do konce května, nakonec byl termín kvůli koronavirové epidemii posunut na konec července. Ale pozor, byť epidemická situace zůstává stále nedobrá, v letošním roce již opět platí původní termín, kterým je konec května. Výše poplatku zůstavá stejná, tedy 696 Kč na osobu.

"V letošním roce již neobdržíte složenky, variabilní symbol vám zůstává stejný jako v roce loňském. Pokud jste si jej v minulém roce neuložili, sdělí vám jej na telefonním čísle 321 400 757, na e-mailu: martina.jaresova@mukolin.cz, alena.brantova@mukolin.cz nebo v kanceláři odpadového hospodářství v budově CEROP v areálu Kolínského zámku. Prosíme o upřednostnění platby převodem na účet 3662042/0800 či přes Portál občana," je uvedeno na webu města.