Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci staniční budovy kolínského vlakového nádraží. S odkazem na aktuální informace od SŽDC to uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že práce by měly být zahájeny v průběhu května. "Už je známo, jak by vše mělo probíhat, za jakých podmínek budou moci postavit lešení na nově položené dlažbě apod. Dávali jsme jim různé podmínky, které musí dodržet, aby nevznikla žádná škoda, až budou dělat fasádu, která je napojena na náš prostor," uvedl místostarosta. 

Dodejme jen, že kolínské nádraží jako jedno z prvních v České republice má být zařazeno do projektu tzv. Bezpečného nádraží, což znamená, že celý prostor před nádražím, vnitřní prostory nádražní haly i všechny peróny by měly být pokryty systémem kamer s vysokým rozlišením.