Městský úřad v Kolíně prochází částečnou reorganizací odborů a v některých případech navyšuje i počet pracovních pozic. Veškeré úpravy by měly v konečném důsledku vést k větší akceschopnosti a fungování dotčených odborů a oddělení. Změna se od 1. srpna dotkne například Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, který v současné době zastřešuje dvě samostatná oddělení - oddělení investic, rozvoje a územního plánování a oddělení správy a evidence městského majetku. „Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, to znamená jeden velký odbor, který má na starosti všechny investice. Veškerý majetek bude rozdělen pod dva separátní odbory – na jeden čistě investiční a územně plánovací a druhý, který se pak o ten majetek stará. Současně s tímto rozdělením máme vypsána výběrová řízení na vedoucí pozice u obou nových odborů, která proběhnou koncem července,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Počet zaměstnanců by měl dle slov tajemnice města Dagmar Soukupové zůstat zachován. Stejná praxe, kdy došlo k rozdělení odboru na dva samostatné, se osvědčila i v jiných městech – například v sousední Kutné Hoře, kde to tak funguje už léta. Od 1. srpna dozná změn rovněž sekretariát starosty, který se změní na sekretariát vedení města. Dále vznikne oddělení interního oddělení a auditu. K navýšení dalších pracovních pozic pak dojde na Finančním odboru, Odboru správy bytových a nebytových prostor či na Odboru výstavby – stavebního úřadu Městského úřadu Kolín. Bližší informace k výběrovým řízením jsou uvedeny na stránkách Městského úřadu Kolín.