V letošním roce poprvé odpadlo lepení známek na popelnice, protože město přešlo ze smluvního vztahu s občany na tzv. místní poplatek. Zároveň se změnily lhůty, do kdy je třeba za svoz komunálního opadu zaplatit. Původně byl v příslušné vyhlášce stanoven termín do konce května, ale ten byl z důvodu koronavirové krize nakonec posunut na konec července. Zítřek je tak posledním dnem, do kdy je nutné poplatek zaplatit.  Ten pro rok 2020 činí 696 Kč (tedy o 48 korun více, než v loňském roce).

Poplatek lze uhradit 1) v kanceláři v Podnikatelském inkubátoru CEROP (lze platit hotovostně i bezhotovostně kartou), 2) v hlavní pokladně v budově radnice (pouze hotovostně), 3) bankovním převodem (neznáte-li svůj variabilní symbol, sdělí vám jej na tel. č.: 321 400 757), popř. on-line platbou přes portál občana (portal.mukolin.cz), máte-li registraci.