Kolínská radnice se chystá vypsat architektonickou soutěž na revitaloizaci Komenskéhoho parku, který dle starosty Víta Rakušana již neodpovídá tomu, co se od parku jedenadvacátého století očekává. Na připravované podobě parku se má podílet i kolínská veřejnost. "První akcí bude 'Anketa / Dotazník podnětů obyvatel města', který nám pomůže zjistit Vaše názory, náměty a podněty k jednotlivým tématům jako jsou: Vaše osobní vzpomínky spojené s parkem, Vaše názory na potíže parku, hodnoty parku a potenciál parku. Zajímá nás přímý dialog s Vámi, a proto zveme všechny zájemce, kterým není budoucnost parku cizí, na 'Průběžné setkání architekta a představitelů města s občany v parku Komenského', které se bude konat ve středu 5. dubna od 16 do 18 až 19 hodin ve střední části parku Komenského," zve všechny zájemce městský architekt David Mateásko.