Když v předchozím desetiletí jednou za několik měsíců procházel historickým centrem Kolínem více než stohlavý dav lidí, existovala slušná pravděpodobnost, že jde o jednu z procházek městem, kterou vedl a komentoval tehdejší starosta Vít Rakušan. Jeho nápad zpřístupnit jednorázově zájemcům běžně nedostupné historické prostory se postupně stal jednou z populárních součástí jeho starostování a některé procházky byly zpestřeny i historickým kostýmem průvodce.

Tradici oblíbených vycházek se rozhodl zachovat i jeho nástupce Michael Kašpar. V posledních letech jsou jím vedené procházky včleněny do oficiálního programu festivalu Kmochův Kolín a konají se den před jeho oficiálním zahájením, tedy ve čtvrtek. Letošní procházka začíná 6. června v 16 hodin před radnicí a skončí na Kmochově ostrově na tam probíhající akci ´Otevřená ulice´.

"Chcete se před Kmochovým Kolínem projít na zajímavá místa? Půjdeme na Bartolomějské návrší, podíváme se do chrámu, kde jsou již nové varhany a navštívíme srdce kolínského židovského ghetta - rabínský dům a bývalou židovskou radnici, které připravujeme ke kompletní rekonstrukci. Budu se moc těšit," vzkazuje starosta.