Dokumentaci na kompletní rekonstrukci ulice Kolínské v Sendražicích vyhotoví společnost ARTENDR s.r.o. z Velkého Oseka, návrh odboru investic a územního plánování schválila Rada města Kolína na svém zasedání 12. dubna. Společnost ARTENDR s.r.o. podala nejnižší cenovou nabídku a to ve výši 290 000 korun (bez DPH). Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem sedm uchazečů, přičemž nejdražší nabídky přesáhly částku 1,5 milionu korun.

Zakázka zahrnuje vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro plánovanou rekonstrukci komunikace v úseku o délce 900 metrů. Bude obsahovat tři provozní soubory pro každých cca 300 m ulice zvlášť. Samotné práce na silnici pak radnice plánuje rozdělit do tří investičních etap.

„Dokumentace poslouží pro kompletní rekonstrukci komunikace včetně podloží a konstrukčních vrstev, rekonstrukci chodníků, provedení odvodnění a sadových úprav - nic by se tam kácet nemělo, naopak nějaké stromy přibudou,“ uvedl starosta Michael Kašpar.