Město Kolín chystá projekt na kompletní rekonstrukci školní jídelny a kuchyně Základní školy Kmochova, která je stále ještě v původním a už ne ve zcela vyhovujícím stavu. „Jedná se o budovu v Kmochově ulici vedle Residence Street Kolín. Máme již hotovou studii a připravujeme projekt, který se zaměřuje i na energetické úspory. Dali jsme projektovému oddělení pokyn do projektu zapracovat například zpětné využívání dešťové vody, které se dá využít pro splachování toalet. Za prvé je to ekologické a za druhé je v tomto případě výrazná šance získat dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. V rámci celé rekonstrukce dojde k rozšíření budovy dozadu směrem k přístavbě.