V červenci letošního roku Město Kolín zakoupilo dva domy v ulici Na Hradbách (č. p. 124 a 125). Do budoucna by oba domy měly být přidány do prohlídkových okruhů Městského informačního centra. Předtím než radnice získá peníze potřebné k rekonstrukci obou objektů, vyčistí interiér i okolí.

„Domluvili jsme se zatím na prvních krocích. Během podzimu naši pracovníci VPP začnou vyklízet suť, rozmlácenou břidlici, starý nábytek a okolní nepořádek. Zároveň bychom chtěli zabezpečit střechu u domu č. p. 125, protože je propadlá - oslovíme statika a uděláme základní zabezpečení, aby tam pršelo,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Dále by dle slov starosty mělo dojít k odbourání přilehlých kůlniček, vyčištění prostor od náletů a nezbytnému chemickému ošetření plevelnatých travin. Poté přijde na řadu příprava projektové dokumentace. „Nevím jestli tento rok, ale příští určitě, abychom s tím mohli pokračovat dál,“ dodal Michael Kašpar.