V pondělí  11. října od 17 hodin proběhne v prostorách chovatelského areálu ve Štítarech výjezdní zasedání Rady města Kolína. Občané budou mít příležitost s radními či zástupci jednotlivých odborů prodiskutovat témata, která jsou pro příměstskou část aktuální.

„Každá lokalita má svá specifika a problémy – my o nich víme i díky činnosti komise pro připojené městské části, která funguje velmi dobře. Některé podněty se dají řešit rychle, některé jsou na delší dobu, ale řešíme je,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Na setkání by mohla zaznít například témata týkající se plodících hrušní na návsi, úspěšného převodu developerských pozemků do majetku města Kolína a možnosti rozšíření agility hřiště. Předmětem diskuze pravděpodobně bude i podpora města v projektu rozšíření šaten a zázemí fotbalového hřiště či předání informací o průběhu řešení havárie v Radovesnické ulici.

„Na výjezdní zasedání Vás srdečně zveme! Informaci o jeho konání jsme zveřejnili na webových stránkách města, formou plakátového výlepu i v městském rozhlase,“ dodala tajemnice MěÚ Dagmar Soukupová.